Dziękczynienie za plony.

W środę 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowstąpienia NMP podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 10:15 społeczność naszej parafii, złożyła Panu Bogu dziękczynienie za tegoroczne zbiory żniwne i za chleb powszedni. Rolnicy z Woźnik, Mnichowa i Dalek przygotowali piękne wieńce żniwne.

 

Odpust ku czci św Wawrzyńca.

Odpust ku czci św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystości odpustowe ku czci św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika. O postaci patrona naszej parafii możemy przecztać kilka słów klikając tutaj.

O godzinie 12:30 Masza święta odpustowa, któręj przewodniczy Ks. Prałat dr Andrzej Kozakowski – Oficjał Sądu Metropolitalnego w Gnieźnie.

 

Litania do św. Wawrzyńca

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami
,
Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,
Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,
Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,
Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona,
Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony,
Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona,
Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich,
Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych,
Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco,
Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych,
Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący,
Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość,
Święty Wawrzyńcze, wodzu dusz Chrystusowych,
Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących,
Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego,
Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała I Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,
Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący,
Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga,
Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie,
Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego,
Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu,
Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,
Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych.
Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół.
O.: Zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się.:
Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Daj nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, grzechów naszych płomienie ugasić, któryś błogosławionemu Wawrzyńcowi dozwolił mąk swoich srogość zwyciężyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzieci z pięknymi palemkami

Piękne palemki dzieci z Mnichowa .

Dziś w Niedzielę Palmową dzieci z Mnichowa przyjechały na Mszę św. z własnoręcznie wykonanymi palemkami. W przepięknych palemkach widać było ogrom pracy i umiejętności młodych twórców. Zgodnie z tradycją podczas liturgii Ks. Proboszcz poświęcił palemki zgromadzonych wiernych w kościele.   

Msza św. dziękczynna.

  O godz. 12:30 Ksiądz Proboszcz sprawował dziękczynną Mszę św. z okazji jubileuszu kapłaństwa. W drugiej intencji ksiądz Bogumił modlił się o opiekę Opatrzności Bożej dla siebie w dniu imienin. W czasie liturgii piękne słowo boże wygłosił ksiądz Józef Szerement proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie. Po Mszy św. liczne delegacje złożyły serdeczne życzenia Czcigodnemu Księdzu Jubilatowi. Na zakończenie wszyscy odśpiewali piękne pieśni i gromkimi oklaskami obdarowali Jubilata. Również po wyjściu z kościoła Ksiądz Proboszcz otrzymał wiele życzeń od wiernych, którzy chcieli bezpośrednio złożyć swoje życzenia na ręce Szanownego Jubilata.

Wiele życzeń otrzymał także ksiądz Bogumił w dniu swoich imienin.

 


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.