Parafia św. Wawrzyńca

ul. św Wawrzyńca 8

62-200 Gniezno

tel. 61 426-15-57

PKO BP SA Oddział Gniezno

84 1020 4115 0000 9902 0051 3192

 

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Profesora dr hab. Bogdana Czyżewskiego.

W dniu 17 czerwca 2012 na Mszy św. sprawowanej o godz 12:30 Ksiądz Profesor dr hab. Bogdan Czyżewski składał dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej. Piękna uroczystość odbyła się przy udziale zgromadzonej rodziny Księdza Jubilata, wielu kapłanów oraz wiernych. Na początku pięknie powitał Jubilata Ksiądz kanonik dr Jan Szrejter proboszcz parafii św. Wawrzyńca. Po uroczystej liturgii wiele delegacji składało życzenia księdzu Jubilatowi dziękując za te 25 lat pracy duszpasterskiej oraz życząc wielu dalszych lat posługi w kościele Chrystusowym. Po życzeniach Ksiądz Jubilat wyraził piękne i osobiste podziękowania dla wszystkich zgromadzonych, wspominając z imienia tych, którzy są Mu szczególnie bliscy.

 Przybliżmy sobie postać Księdza Profesora dr hab. Bogdana Czyżewskiego, którego często możemy spotkać na Mszy św. w naszej parafii.

 Kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Studiował filozofię i teologię w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu

patrologii w Instytucie Katolickim w Paryżu uwieńczone obroną licencjatu z teologii patrystycznej i dyplomem capacite doctorale. Pracę doktorską obronił w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1995 r. Habilitował się w 2003 r. na

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 2005

mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada na Wydziale Teologicznym UAM patrologię, historię Kościoła starożytnego i język łaciński. Dotychczas wypromował 66 magistrantów, prowadzi seminarium doktoranckie. Jest autorem 8 książek, ponad 70 artykułów w czasopismach naukowych z zakresu patrologii i historii Kościoła starożytnego.

 


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.