Parafia św. Wawrzyńca

ul. św Wawrzyńca 8

62-200 Gniezno

tel. 61 426-15-57

PKO BP SA Oddział Gniezno

84 1020 4115 0000 9902 0051 3192

 

HISTORIA PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA w GNIEŹNIE

  Parafia św. Wawrzyńca należy do najstarszych parafii w Gnieźnie. Swoim zasięgiem obejmowała duże terytorium. Z „BreVis descriptio historico – geographica Ecclesiarum Archidioecesis Gnesnensis et Posnanensis” /1888/ - ks. Jana Korytkowskiego – dowiadujemy się, że do parafii oprócz części miasta Gniezna należały miejscowości: Cielimowo, Dalki, Drachowo, Drachówko, Dziekanka, Gurowo, Gurówko, Goczałkowo, Mnichowo, Mnichowskie Huby, Piekary, Skiereszewo, Skiereszewko i Woźniki.

Zmiana granic parafii – według Kroniki Parafialnej – nastąpiła 25.XI.1945r. Od parafii św. Wawrzyńca odłączono Stadninę, Piekary, Kustodię, Skiereszewo, Skiereszewko i przyłączono do parafii Archikatedralnej.

 

  Dnia 25.VI.1946r. nastąpiło uzupełnienie dekretu z 25.XI.1945r. i odłączono jeszcze ul. Młyńską, Dąbrowskiego, Dziekankę – Wieś, Zakład, Folwark i cmentarz, a 18.X.1946r. Władza Duchowna zarządziła, że granica parafii św. Trójcy i św. Wawrzyńca na południe od torów kolejowych biegnie środkiem ul. Witkowskiej. Następnie, wskutek erygowania nowych parafii, od parafii św. Wawrzyńca odłączono Cielimowo, Gurowo i Gurówko przyłączając je do Żydowa, a Drachowo, Drachówko i Goczałkowo do Niechanowa.

Obecnie parafia obejmuje następujące ulice i miejscowości: ul. Bednarski Rynek, Cierpięgi, Czysta, Dalkoska, Garbarska, Jeziorna, Konopnickiej, Kościuszki (częściowo), Krótka, Łąkowa, Mnichowska, Plac 21 Stycznia, Polna, Pstrowskiego, Skrajna, Warszawska (częściowo), Św. Wawrzyńca (częściowo), Witkowska (str. parzysta), Wrzesińska (częściowo), Zaułek (częściowo), Dalki Wieś, Mnichowo, Woźniki.

 

  Do najważniejszych wydarzeń w dziejach parafii zalicza się między innymi: spalenie kościoła drewnianego przez Krzyżaków /1331r./, wybudowanie kościoła murowanego jednonawowego /w. XVI/, restauracja kościoła /1817r./, rozbudowa kościoła /1898r./, konsekracja kościoła /1917r./, dalsza rozbudowa kościoła /1935/36/, nominacja Ks. dra Kazimierza Kowalskiego – syna parafii – na biskupa chełmińskiego, poświęcenie nowego ołtarza Krzyża św. /1949r./, zaprowadzenie Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu dla wiernych miasta Gniezna /1961r./, poświęcenie nowych dzwonów /1965r./, oddanie parafii Matce Bożej w niewolę miłości /1965r./, peregrynacja Obrazu Matki Bożej po rodzinach /1979r./, Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej /1979r./, poświęcenie odnowionej świątyni /1989r./, Diecezjalny Kongres Eucharystyczny – zakończenie w parafii św. Wawrzyńca /1990r./.

 

  Patron parafii i kościoła – św. Wawrzyniec – przez szereg stuleci odbierał cześć jako opiekun: ubogich, piekarzy, kucharzy a nawet bibliotekarzy. Wzywano go też w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. I tak w zasadzie jest po dziś dzień. Nie wiadomo tylko od kiedy w parafii rozpoczęła działalność ochronka parafialna. Ale na pewno w okresie międzywojennym pomoc otrzymywało wiele osób. Zachowały się zdjęcia ze wspólnych posiłków oraz informacje o wydzierżawieniu parafianom ziemi na działki uprawne. Także w roku 1945 wznowiła działalność ochronka oraz Dom Starców przy ul. Wrzesińskiej. Pięć lat później zlikwidowano kaplicę w Domu Starców i Siostrom Elżbietankom zabroniono sprawowania opieki, zaś w roku 1953 zakazano prowadzenia ochronki. Nie zaprzestano jednak nadal pomagać ubogim. To w parafii św. Wawrzyńca organizowano spowiedź dla głuchych, tutaj też spotykali się biedni podczas Świąt Bożego Narodzenia, otrzymując nie tylko podarunki – byli również wspomagani finansowo. Często też w sali parafialnej przygotowywano dla nich posiłki. Akcja charytatywna w nieco zmienionej formie trwa nadal.

 

  W parafii pracowało wielu gorliwych duszpasterzy. Działalność ich przedstawiona jest w Kronikach Parafialnych.           


Copyright © 2018 Parafia św. Wawrzyńca Gniezno. All Rights Reserved.